СТРАНИЦИ

научна група

Репродуктивна генетика

основна научна област

Репродуктивна медицина

водещи учени

проф. д-р Савина Хаджидекова, дм

Медицински факултет, катедра „Медицинска генетика“

членове на научната група

 • гл. ас. Рада Станева, PhD;
 • гл. ас. Олга Антонова, PhD;
 • гл. ас. Виктория Спасова, PhD;
 • гл. ас. Сена Карачанак-Янкова, PhD;
 • гл. ас. Драгомира Николова, PhD;
 • гл. ас. Вера Дамянова, PhD;
 • гл. ас. Марта Христова, PhD;
 • Блага Рукова-Кунчева, PhD;
 • Димитър Сербезов, PhD;
 • Георги Стаменов, PhD;
 • Димитър Първанов, PhD

Обхват на научноизследователската програма

Инфертилитетът е важен репродуктивен проблем, засягащ около 15% от двойките по света. Главните причини за безплодие включват нарушения в половото развитие или репродуктивни ендокринни нарушения в ранна детска, детска или юношеска възраст. Изчислено е, че почти 50% от случаите на безплодие се дължат на генетични дефекти, но все още повечето генетичните причини не са установени. Методите на асистираната репродукция са помогнали на много двойки да се сдобият с деца и се предполага, че повече от милиони бебета са родени с помощта на IVF техниките . За да бъдат оплодени и да започне делене, яйцеклетките трябва да преминат през процес на зреене. Само яйцеклетки в метафаза II могат да бъдат успешно оплодени и зиготата може да стартира първите клетъчни деления. Получените ембриони се култивират in vitro до стадий осемклетъчни ембриони или бластоцисти, след което те могат да бъдат поставени в матката. Аномалии в различните етапи на този процес могат да бъдат причина за неуспех на IVF репродукцията. Много пациенти претърпяват няколко неуспешни цикъла IVF/ICSI поради аномалии на яйцеклетките, ранен ембрионален арест или неуспешна имплантация, без да се знаят точните молекулярни причини. Разбирането на молекулярните механизми на безплодието е в основата на развитието на прецизната репродуктивна медицина. Целта на изследването е определяне и сравняване на геномните профили на триоси от спрели развитието си дву-тридневни ембриони(абортивен материал) и съответните родителски кръвни проби за установяване на значими генетични рецесивни варианти, свързани с етиологията на предимплантационния арест или повтарящите се ранни спонтанни аборти. Установяването на специфични патогенни генетични варианти ще помогне за разработването на стратегии за по-добро диагностициране и лечение на репродуктивните неуспехи.

Описание на дейностите за научни изследвания

Проектът е съставен от девет работни пакета (РП): РП 1 включва разработването на включващи и изключващи критерии за подбор на пациенти. В рамките на РП 2 ще се направи подбор на триоси от спрели развитието си ембриони и техните родители и триоси от повтатарящи се ранни аборти и родителски проби. РП 3 включва морфологична оценка на неразвиващите се ембриони, а РП 4 – събиране на проби от ембрионален секретом и съхранение на биобанката при -70˚C за бъдещи анализи. Целта на РП 5 е създаването на ДНК биобанка от родителски кръвни проби, абортивни материали и ДНК от спрели развитието си ембриони. РП 6 включва скрининг за анеуплоидии на подбраните 200 ембриона и 100 абортивни материала. Целта на Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. РП 7 е извършването на цялостно екзомно ДНК секвениране на ~100 ембриона и 200 родителски проби и 70 аборта и 140 родителски проби. В рамките на РП 8 ще се извърши биоинформатичен анализ и клинична интерпретация на установените генетичните варианти. Програмата ще завърши с разпространение на резултатите от проекта.