СТРАНИЦИ

МОН даде отлична оценка на работата на ректора 

Максимална оценка за управлението си получи от Министерството на образованието и науката ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков. За своя Годишен отчет за изпълнение на политиката, заложена от МОН за развитие на МУ – София, за втората година от мандата си акад. Трайков получи оценка 3.96, при максимална оценка 4.00. Отчетът на ректора за периода на управление август 2021 – юли 2022 г. бе оценен с високата оценка по всички заложени шест цели, одобрени от министъра на образованието и науката.

„Получената висока оценка е повод за гордост и удовлетворение от работата на цялата академична общност на МУ – София. През изминалите две години на пандемия ние доказахме, че умеем да се адаптираме и да се развиваме, да преодоляваме препятствията и да овладяваме рисковите ситуации. През тази година ще насочим усилията си в посока към изследване на нови възможности за иновативно медицинско образование, научно развитие и затвърждаване на международните ни позиции. Благодаря на цялото ръководство на МУ – София за добрата екипна работа. Благодарение на общите ни усилия, нашият университет отново е оценен с най-висока оценка от Рейтинговата система на висшите училища в България, в четири от основните си направления. Печелим все по-предни позиции и в международните ранглисти. Статутът на изследователски университет, който получихме ни задължава и мотивира да се стремим към все по-добри позиции в научната област и да насърчаваме постиженията и публикациите сред академичната общност. Надявам се, че ще продължим добрата си работа и занапред.“, сподели по повод получената оценка акад. Трайков.