СТРАНИЦИ

МУ-София чества Деня на здравето с награди за научен и преподавателски принос

Честването на Световния ден на здравето, 7 април, в Медицински университет-София започна с поднасяне на венци пред Докторския паметник от ректорското ръководство, декани и заместник-декани на всички звена.


Вечерта пищно тържество в Софийската опера и балет отбеляза двойното събитие за университета – празника на здравните служители и Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София. Бяха раздадени 15 награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност.
Сред официалните гости на тържеството бяха вицепрезидентът Илиана Йотова, заместник-министрите на образованието и науката Ваня Стойнева, проф.Генка Петрова-Ташкова и Мария Гайдарова, заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев, заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, проф. Николай Данчев – председател на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, заместник-председателите на БАН, член-кор. проф. Евдокия Пашева и член-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, акад. Христо Григоров – председател на Българския червен кръст, д-р Иван Маджаров – председател на УС на Български лекарски съюз, и неговият заместник, д-р Николай Брънзалов, маг.-фармацевт Велина Григорова – председател на УС на Български фармацевтичен съюз, изпълнителни директори на университетските болници и членове на Съвета по медицинска наука към МУ – София.
„След повече от 2 години живот в условия на пандемия, които ни показаха силата на медицинската наука, днес сме тук, за да окажем внимание на приноса на Медицински университет-София за развитието на образованието и науката в България“, приветства гостите на събитието ректорът академик Лъчезар Трайков.
“Дълбоко вярвам, че постигнатото ще ни накара да сме още по-взискателни, по-критични, но и още по-сплотени в усилията си. Ще съизмерваме своите успехи с най-високите критерии, както в национален, така и в глобален контекст“. Ректорът подчерта, че МУ-София и днес е сред водещите научни организации в България, че е лидер в националната класация на университетите в 4 основни направления, че е един от 7-те изследователски университета в страната, че е на отлични позиции и в редица международни класации. „Зад наукометричните показатели на нашите успехи стоят всекидневните усилия на всеки един от нас, прозират трудностите и проблемите, но и удовлетвореността от работата в нашия университет“, каза в заключителните си думи академик Трайков.

Вицепрезидентът започна поздравлението си с припомняне за медицинските работници, които загубиха живота си в битката с Ковид-19. „Днес трябва тихичко да сведем глави в поклон за онези, които спасяваха човешки животи, но не успяха да спасят своя. През тези 2 години общественият прожектор беше насочен много силно върху белите ви одежди. Вие се справихте дори по-успешно от тези, които трябваше да вземат управленски решения“, каза г-жа Йотова. Тя отбеляза, че „в условията на ограничителни мерки, ръководството на университета успя да осигури максимален жив контакт в обучителния процес“ и нарече МУ-София „школата на медицинската наука в България“.


Получени бяха 48 поздравителни адреса и цветя от различни институции, за което ръководството на университета сърдечно благодари на всички.
Пълният списък с наградените е както следва:

Почетен знак “AESCULAPIUS”
за принос в развитието на българската медицина през 2021 година получават:

Проф. д-р Елисавета Наумова-Григорова, дмн
Проф. Ирена Петкова Костова, дхн

Награден знак „PANACEA”
за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2021 година получават:
В медико-клинична област – проф. д-р Христо Георгиев, дмн, зам.-декан на Медицински факултет
В медико-биологична област – проф. д-р Людмила Боянова, дмн и Проф. д-р Спиро Константинов, дфн
В медико-социална област – проф. Павлинка Добрилова, дм, директор на филиал „Проф. д-р Иван Митев” – гр.Враца

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента
за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получават:
Доц. д-р Евгений Хаджиев, дм
Доц. Пепа Узунова, дф
Проф. д-р Савина Хаджидекова, дм
Доц. д-р Емилия Карова, дм
Проф. Иванка Стамболова, дм

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет
за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получават:

Гл. ас. Надя Христова-Авакумова, дбф
Доц. д-р Валерия Хаджийска-Попова, дм
Проф. Илина Манова-Кръстева, дфн
Проф. д-р Ивет Колева-Йошинова, дмн

Честито на всички наградени!