СТРАНИЦИ

МУ-София е партньор по проект ОМНИА за модернизация на висшите училища

Нашият университет, заедно с още 8 висши училища, участва в проекта ОМНИА, по който се разработват 9 нови магистърски и докторски програми.

Всички те са мултидисциплинарни, а завършилите за първи път в България ще получат диплома от два или три университета. 

Магистърските програми са с голям обхват, като МУ-София участва с „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Тя ще се изучава задочно 3 семестъра и ще бъдат приети 15 биолози.  Интердисциплинарният екип е от МУ-София, МУ-Пловдив, Националния център за заразни и паразитни болести и МУ-Плевен. Стартът на програмата е от идната академична година. 

Общо 100 магистри и докторанти по всички програми ще бъдат обучени, а завършилите успешно ще получат диплома, издадена от повече от един университет. 

Предвижда се ОМНИА да постигне цялостна дигитализация на обучението, като ¼ от бюджета е за надграждане на съществуващата вече онлайн среда за обучение – във виртуален университет МЕДТЕХ, който ще даде възможност за споделяне на дигитални ресурси, контролирано електронно изпитване, провеждане на уебинари.

Проектът с бюджет 4 762 516 лева се финансира по процедура „Модернизация на висшите училища“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Основният фокус е върху съвместните програми, които ще бъдат разработени заедно с партньорите: Медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, Тракийския университет в Стара Загора, Националната спортна академия, ПУ „Паисий Хилендарски“, УХТ, Националния център за заразни и паразитни болести, Института по малекулярна биология към БАН. Има и 6 асоциирани партньора – висши училища и болници в Гърция, Франция и Италия. 

Проектът ще приключи през декември 2023 г. Създадените обучителни програми обаче ще са дългосрочни и устойчиви и след края на проекта.