СТРАНИЦИ

„МУ-София е сред 3-те центъра, които дават облика на българската наука“, според доклад за научната дейност у нас

През 2020 г. изследователските резултати на големите центрове на научни изследвания в България остават стабилни, а Медицински университет-София запазва лидерското си място в челната тройка при висшите училища и научни организации, наред с Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Това отчита в доклад за 2020 г. Комисията за наблюдения и оценка на научноизследователската дейност във висшите училища и научните организации към МОН.
Сред центровете с интензивна научна дейност, получили обща оценка над 500 точки, с четирицифрена оценка са само БАН, СУ и МУ-София с голяма разлика с четвъртия в класацията.

Категоричен лидер нашият университет е по критерия ефективност на научната работа на базата на брой публикации, патенти и цитирания спрямо броя изследователи в институциите. В тази категория другите в Топ 3 са Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас и Българска академия на науките.

„Ако е необходимо да се назоват лидерите в българската наука, това без съмнение са Българската академия на науките, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Медицинският университет – София. Това са научните организации, даващи облика на българската наука“, се казва в доклада.

Същите три изследователски центъра са на първите места и по два от основните критерии:  „Научни резултати и тяхното научно въздействие“ и „Научен капацитет и възпроизводство на академичния потенциал“, като МУ-София заема там съответно второ и трето място.

Като процент от общото активно население в страната учените са над 2,5 пъти по-малко спрямо държавите от ЕС. Младите изследователи все още са недостатъчни, за да заместят тези, които излизат в пенсия. Това води до влошаване на резултатите от научните изследвания и изостряне на проблемните области.

До голяма степен спадът на публикационната активност спрямо 2019 г. се свързва с пандемичната обстановка, но въпреки това броят на публикациите остава по-висок в сравнение с всички други предходни години.

Успоредно с това страната ни подобрява качеството на научните изследвания, като, според доклада на комисията, развитието на медицинските университети като цяло прави благоприятно впечатление през пандемичната 2020-та година.

Подробните резултати и оценки може да видите в доклада на Комисията за наблюдения и оценка на научноизследователската дейност във висшите училища и научните организации ТУК.