СТРАНИЦИ

МУ-София лидер в 4 направления, според рейтинговата класация на университетите

Медицински университет – София отново е водещ университет в четири от петте професионални направления, по които обучава студенти. Това сочи новата 11-та поред рейтингова класация на висшите училища у нас за 2021 г. на Министерството на образованието и науката.

Класациите в различните професионални направления, са както следва:

• Медицина

• Дентална медицина

• Фармация

•  Обществено здраве

В петото направление – Здравни грижи – университетът заема престижното второ място. 

Статистиката, отчетена от рейтинговата система сочи, че студентите в направление „Медицина“ в страната са се увеличили за последната година с 6%. В същото време тези в направление „Обществено здраве“ са намалели с 11%. 

Данните от Рейтинговата система показват повишаване на броя на научните публикации на висшите училища в международните библиографски бази данни. При сравнение по индикатори: брой научни публикации, доклади от научни конференции, брой цитирания, индекс на цитируемост (H-индекс), съвместни публикации в Scopus и Web of Science, Медицински университет излиза на отново на водещо място в различните си направления, дори и в конкуренцията на многопрофилните университети.