СТРАНИЦИ
Еразъм

МУ-София открива кампанията за кандидатстване на студенти пo медицина за участие по Програма Еразъм+

Кампанията за кандидатстване на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ е със следните параметри:

  • за обучение и практика през академичната 2023-2024 година 
  • за практика до края на академичната 2022-2023 г., 
  • докторанти за настоящата и следващата академична година. 

Документите се подават по имейл:  erasmus@mu-sofia.bg  

Крайният срок за подаване на документи е 24 март 2023 г. 

За контакти и повече информация: тел. +359 2 9152 138, както и на уебстраницата ни. Там ще намерите и списък на приемащите университети партньори на МУ-София. 

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Мотивационно писмо на английски език.
  2. Уверение, че са записани за съответната академична година.
  3. Академична справка с успех минимум Добър 4.00.
  4. CV на български език.
  5. Сертификат за владеене на език, ако има такъв.
  6. Заявление за участие

Насърчава се включването в мобилност на студенти в неравностойно социално положение, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (по чл.68(3) от ЗВО), студенти с увредено зрение и слух.