СТРАНИЦИ

МУ-София отново е лидер в 5 направления, според Рейтинговата класация на университетите у нас

Ясни са вече данните от рейтинговата класация на университетите в България за 2023-та година. След като за кратко МУ-София беше отстъпил от първото място в направление „Здравни грижи“, тази година отново е водещ и в петте направления, в които предлага обучение.

В направление Медицина имаме 73 точки, като делим първото място с МУ-Пловдив.

В направление Стоматология имаме 60 точки.

В направление Фармация имаме 72 точки.

В направление Обществено здраве имаме 68 точки.

В направление Здравни грижи имаме 60 точки.

„Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“ са сред направленията, които осигуряват най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение (над 90%) на придобитото висше образование. В България остават и се осигуряват най-голям дял (над 94%) от завършилите студенти в направленията „Фармация“, „Теория и управление на образованието“ и „Военно дело“, а в най-голям е делът на чуждите студенти в направленията „Медицина“ (57% от действащите студенти), „Стоматология“ (46%) и „Ветеринарна медицина“ (31%). Трите професионални направления с най-много действащи студенти през 2023 година в страната са „Икономика“ с 24 906, „Педагогика“ (16 900) и „Медицина“ (12 660 студенти).

Данните показват продължаваща тенденция за повишаване на броя и влиянието на научните публикации на българските висши училища, регистрирани в глобалните библиографски бази данни .

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.