СТРАНИЦИ

Медицински университет-София получи е-книги и творческа стая за студентите си от Рош България

Над 90 електронни книги получи като дарение за библиотеката си Медицински университет-София от биотехнологичната фармацевтична компания Рош България. Дарението бе съгласувано на среща между акад. Лъчезар Трайков, дмн, ректор на МУ-София и г-н Хишам Сабри, генерален мениджър на компанията за България. Поводът е 125-годишнината от основаването на Рош.

Централна медицинска библиотека (ЦМБ) към МУ-София, която е първата и най-голяма у нас по рода си, ще получи книги от световно признати автори и издателства в различни сфери на медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи. Книгите могат да се използват през глобална онлайн платформа, до която библиотеката получава достъп за първи път.
Част от дарението е и обособяването на модерно творческо пространство в сградата на библиотеката, достъпно за студенти и преподаватели. В него се предвижда да се провеждат отворени срещи, дискусии, да се работи по научни проекти и да се представят нови книги. За целта предстои да се ремонтира една от залите на ЦМБ, а цялостният проект се очаква да бъде открит официално през пролетта.

„Изключително сме радостни, че благодарение на това дарение нашата библиотека, студентите и преподавателите ни ще имат достъп до нови ценни електронни ресурси. Това отговаря на нашата стратегия за развитие на „виртуален университет“ и цялостно дигитализиране на обучителния процес в МУ-София“, сподели по време на срещата акад. Лъчезар Трайков.

„Модерното творческо пространство в ЦМБ ще даде възможност за разгръщане на по-нестандартен тип научна работа, а именно – колективен труд в неформална обстановка. Смятаме, че това ще мотивира още повече младите ни колеги да развиват медицинската наука на ниво, достойно за традицията в Медицински университет-София“, допълни ректорът като припомни, че университетът развива редица инициативи в посока поощряване на своите млади учени. Такива са финансирането на публикациите в реферирани издания с импакт фактор за докторанти и асистенти в конкурс за главен асистент, както и индексирането на работното заплащане на преподавателите на база брой научни публикации и работа по проекти.

“За нас, като иновативна биотехнологична компания, развитието на медицинската наука е в основата на това, което правим. Рош отбелязва 125 години от своето основаване и сме щастливи да подкрепим бъдещето на науката в най-старото висше медицинско училище в страната с над 100-годишна история. Вярваме, че инвестициите в наука и образование днес, ще осигурят това, от което пациентите ще се нуждаят в бъдеще.” заяви по време на срещата Хишам Сабри, генерален мениджър на Рош България.

Списъкът с дарените книги може да бъде намерен на сайта на Централна медицинска библиотека