СТРАНИЦИ

Медицински университет – София получи от НАОА оценка 9,56 за срок от 6 години

Националната агенция за оценяване и акредитация официално обяви резултатите от проведената процедура за институционална акредитация на Медицински университет- София.

Отново нашият университет е най-добър от най-добрите. По десетобалната система общата оценка по критериите, дадена на МУ-София за срок от 6 (шест години), е 9,56.

Капацитетът на висшето училище също е увеличен и в него вече могат да се обучават 10 850 студенти и докторанти. В официалния документ се посочва, че НАОА дава и положителна оценка на средата за дистанционно обучение.

Това е поредно признание за качеството на обучение в най-старото висше медицинско училище в България.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ!