СТРАНИЦИ
Владимир Данаилов връчва наградата на проф. Петкова

МУ – София с награда от Elsevier за най-голям брой научни публикации

Г-н Владимир Данаилов, регионален директор за Източна Европа на престижното издателство Elsevier и Dr. Sergey Varnavskiy, търговски директор за Южна Европа, Азия и Турция връчиха на Медицински университет – София награда за най-много научни публикации с международно сътрудничество. Отличието е част от наградите „Питагор“ 2023 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката.

Г-н Данаилов връчи наградата на проф. Валентина Петкова, зам-ректор на университета по наука и акредитация, като уточни, че МУ-София в последните години значително е увеличил броя на публикациите с висок импакт фактор, което дава огромно признание на българската наука на международно ниво.

Elsevier е издателство, специализирано в публикуването на научна литература и поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации.