СТРАНИЦИ

МУ – СОФИЯ С УНИКАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ЗАЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ

В свръхмодерна интерактивна зала ще се обучават вече студентите от специалностите, свързани с изучаване на анатомия и хистология на Медицинския университет – София.

Апаратурата включва 3D екран и монитори, пред всеки студент ще има и микроскоп последно поколение. Инвестицията е за 1 300 000 лева.

Пускането в  експлоатация предизвика невиждан интерес от преподаватели и студенти на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, които препълниха до краен предел огромната зала. На откриването присъстваха представители на ръководството на МУ-София, на Медицинския факултет и на катедрата, начело с проф. Димка Хинова.

Какви са възможностите и предимствата на апаратурата?

Защо тя ще е в помощ дори на студентите – първокурсници, които в началото се притесняват от гледките, с които е свързано обучението на всеки лекар по анатомия,

вижте във видеото:

Публикувано в Credoweb