СТРАНИЦИ

МУ-София ще раздаде годишните награди за научноизследователската и преподавателска дейност

На 6-ти април, ден преди световната медицинска общност да отбележи Деня на здравето, Медицински университет – София ще отчете успехите в научноизследователската и преподавателска си дейност.

На тържествена церемония в „Софийска опера и балет“ ще бъдат връчени следните годишни награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност:

Почетен знак “AESCULAPIUS” за принос в развитието на българската медицина през 2022 година.

Награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2022.

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация в: медико-клинична област, медико-биологична област и медико-социална област.

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация.

Освен признание за високото ниво на преподавателската и научната дейност, извършвана във висшето училище, наградите са и доказателство за утвърждаването на МУ-София като национален и регионален лидер в различните направления на медицинското образование.

На следващия ден – 7-ми април, традицията ще бъде спазена с поднасяне на венци пред Докторския паметник от ректорското ръководство, декани и заместник-декани на всички звена.


6 април 2023, „Софийска опера и балет“, 17:00ч.

Празник на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София

7 април 2023, Докторски паметник, 11:00ч.

Поднасяне на венци