СТРАНИЦИ

МУ – София учредява стипендии на името на проф. Валентин Джонов, съвместно с Медицински факултет на университета в Берн, Швейцария

МУ-София учредява стипендии на името на носителя на почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ и един от най-активните благодеятели в областта на медицината у нас – проф. д-р Валентин Джонов, дм. Проф. Джонов е анатом от международна величина, сред водещите най-добри специалисти в Европа. Автор е на над 250 научни публикации в авторитетни международни специализирани издания, цитиран повече от 14 000 пъти.  (Биографията на проф. Джонов вижте ТУК)

Всяка година Медицинският факултет на Университета Берн, в сътрудничество с Медицински Университет – София, ще отпуска едномесечни стипендии на четирима български лекари и изследователи в областта на биомедицинските науки, които работят в звената на Медицински Факултет към Медицински университет – София. Целта е да се финансира обмен на знания за млади и талантливи академични кадри. Стипендиите, всяка от които в размер на максимум 2500 CHF, се финансират от свободни фондове от трети страни, набрани от проф. Джонов.

Специално назначена комисия в Медицински университет – София ще отговаря за предварителния подбор на кандидатите, чиито кандидатури след това ще бъдат одобрени от Медицинския факултет на Университета в Берн. Заявленията ще се оценяват два пъти годишно, като двама до максимум трима кандидати ще се избират във всеки период за оценка.

При кандидатстването трябва да се подчертаят професионалните и изследователски умения на кандидатите, както и тяхната мотивация за кандидатстване. Изискват се много добри езикови познания по немски и/или английски език.

Документи за кандидатстване:

Към досието на кандидата за стипендия трябва да бъдат приложени следните документи:

  1. Заявление до ректора на МУ-София, което може да изтеглите ТУК
  2. Мотивационно писмо, в което се посочва защо кандидатствате за стипендията и как можете да се възползвате от нея в научен и професионален план.
  3. Подробна автобиография с информация за предишно научно и професионално развитие (максимум 3 страници).
  4. Информация за научноизследователската дейност на кандидата:
  • списък на публикациите със справка от ЦМБ за импакт фактор
  • списък на участия в научни форуми
  • справка за цитирания на научните трудове
  • справка за h индекс
  • други активности

Подписано копие на Правилник за отпускане на стипендии на името на проф. Валентин Джонов, което може да изтеглите на български ТУК,– на немски ТУК или на английски език ТУК

Всички документи трябва да бъдат подадени или изпратени на адрес:

Медицински университет – София

Ректорат, деловодство

София 1431

Бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

Ет. 12, стая 10