СТРАНИЦИ

МУ-София увеличава стипендиите с 10% по предложение на СС

По предложение на Студентски съвет, Медицински университет-София увеличава стипендиите за своите студенти средно с около 10% за летния семестър на учебна 2021/2022 година. 

Точната цифра на увеличението варира за различните категории стипендии по Постановление 90 на Министерски съвет – за успех и по социални критерии.