СТРАНИЦИ

МУ-София партньор на най-голямата световна здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоят.“

Медицински университет- София е партньор в тазгодишната кампания „Май месец за мерене“ 2022. Тя е част от най-голямата синхронизирана скринингова кампания в света, организирана от Международната лига по хипертония (ISH). Мотото на кампанията, която се провежда в България за 16-та поредна година, е „Измерване, което спасява живот. Твоят.“   

Скрининговата кампания е организирана от Българска лига по хипертония и включва замервания на кръвното налягане на населението в 23 локации в 12 града и над 50 аптеки на територията на страната. Дейностите се осъществяват с подкрепата на Български червен кръст, СЗО – Офис България,  Национална пациентска организация, ННЕК „Юнеско“, Асоциация на студентите медици в България, Асоциация на студентите по фармация в България, Медицински университет Пловдив, Медицински университет Плевен, Българска национална телевизия, ОМРОН България, общините и много други. 

Инициативата цели да напомни на повече хора у нас колко е важно да проследяват стойностите на кръвното си налягане и какви рискове крие неконтролираната хипертония. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. По данни на НСИ (европейско здравно проучване за периода 2008–2017 г.), заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45–65 г., т.е. подмладяване на болестта. Изследванията показват и увеличаване на процента на регистрирани пациенти с предсърдно мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риска от мозъчен инсулт 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност. Мозъчният инсулт сам по себе си е втората водеща причина за смърт в целия свят, следваща сърдечносъдовите заболявания и асоциирана с лоша прогноза, висок процент на рецидив, повишена смъртност и ръст на разходите за здравната система. Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не се лекуват, което се обяснява с ниските нива на информираност и липсата на регулярно измерване на кръвното налягане.

Графикът на събитията търсете на ТУК