СТРАНИЦИ

Медицински университет-София стана част от проект Консорциум GIANT LEAPS (Програма Хоризонт Европа)

Проектът GIANT LEAPS „Gap resolutIon in sAfety, NuTritional, alLergenicity and Environmental assessments to promote Alternative
Protein utilization and the dietary Shift“ с бюджет от 10,3 милиона евро финансиране за 4 години, започна с обща среща на всички партньори на 1 септември 2022 г. Медицински университет – София беше представен от Академичния координатор на проекта, Проф.д-р. Иван Димитров, който понастоящем заема длъжност професор към катедра „Химия“ във Факултета по Фармация.

Проектът GIANT LEAPS има за цел да направи оценка на алтернативните източници на протеини, като се сравнят с традиционните животински протеини и се определят бъдещи оптимизирани диети с отношение към въздействието върху околната среда и здравето. Алтернативните източници на протеини, които ще бъдат изследвани, включват растителни протеини, протеини от микроби и гъбички, протеини от океани, протеини от насекоми, култивирано месо и традиционни протеини. Проектът също така ще адресира предизвикателствата на използването на алтернативни източници на протеини за хранителни продукти за хора, като се отчитат индикатори като алергенност; смилаемост и здраве; устойчивост, биоразнообразие и климат.

Консорциумът GIANT LEAPS се състои от 34 партньора от цяла Европа, които варират от стартиращи фирми до университети и изследователски институти, като координаторът на проекта е д-р Пол Вос от Wageningen Food & Biobased Research във Вагенинген, Холандия.

Още информация ТУК