СТРАНИЦИ

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В МУ-СОФИЯ, ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, МУ-София ви информира за постъпила покана относно  среща на Ръководството на МОН с всички студенти, граждани на Република Сърбия, приети и обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г.

Срещата ще се проведе на 08.10.2018 г. от 10:00 ч. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Желаещите да участват, моля да се регистрират в Учебен отдел на съответния факултет или структурно звено в срок до 02.10.2018 г. Учебните отдели да представят списък на участниците на следния имейл: cstoyanova@mu-sofia.bg.