СТРАНИЦИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!!!!

Уведомяваме Ви, че имейлът, който е разпространен между вас е с невярно съдържание. Всички планирани мероприятия от 28.02 до 04.03. 2022 г. остават и нищо не се отменя.
Не са планирани никакви ремонтни дейности на територията на Медицински факултет, които да пречат на планираните учебни занятия.
От ръководството на Медицински факултет при МУ- София