СТРАНИЦИ
корицата от книгата на д-р Гошев

Награда на името на д-р Димитър Гошев

Медицински университет – София получи щедро парично дарение, благодарение на което ръководството взе решение да учреди награда на името на д-р Димитър Гошев – изявен наш лекар, живял в първата половина на 20-ти век. Наградата ще се дава на приетите с най-висок бал първокурсници в специалност „Медицина“ и ще е на стойност 1000лв. на всеки от тях.
Общата стойност на дарението е 100 000лв., а щедрият жест е на двете дъщери на д-р Гошев – д-р Емилия Гошева и по волята на покойната й сестра Мария Гошева.

Кой е д-р Димитър Гошев?
Д-р Гошев е роден в Кукуш през 1899г., но семейството му се мести в София. Той завършва медицина във Виена през 1926г. Връща се в България и веднага се включва в медицинските дейности срещу развихрилите се в този момент епидемии от коремен и петнист тиф в Разложка и Неврокопска околия.
Сблъскът с нехигиеничния бит и тоталното здравно невежество на народа го мотивира за невероятно активна дейност, която можем да наречем направо апостолска – той пише много здравнопросветителски статии в периодичния печат и провежда безброй сказки лично по населените места, за да разясни на хората базови принципи за предпазване от инфекциозни, венерически и други широко разпространявани болести. Според него профилактиката е основата на здравеопазването.
По-късно работи две години в Александровска болница на доброволни начала, а след това се прехвърля в Търговище, където пък основава един от първите у нас тубдиспансери.
Изключително деен и отдаден на лекарската професия човек, който не се е страхувал да върви по свой път, а не по утъпкания.

„Някъде у нас криво се разбира лекарската готовност към самопожертвование, като се иска от лекарите безплатна работа. Обаче в интереса на народното здраве е – лекарят никога да не бъде в лошо материално положение. Готовност за помощ по всяко време и на всека цена не може да има тогава, когато лекарят търпи лишения и е принуден да мисли за насъщния хляб. Част от обществото погрешно мисли, че лекарят е длъжен само да дава. Средно взето, лекарите умират по-млади, отколкото хората, заети с други професии. Старост, нужда и смърт срещат лекарите по-немилостиво, отколкото другите. Лекарят има за предназначение да пази здравето и живота на обществото, както и да възпитава здравите в дух на оптимизъм и здравно благополучие. Той е постоянно в опасност и се намира по всяко време в положение на борба. Разните опасни и заразни болести не щадят нито лекаря, нито семейството му. Той всеки ден излага здравето и живота си на риск, за да помогне или спаси болните, обществото. Тази готовност за саможертва от страна на лекаря му дава вече право за по-големи привилегии в обществото и живота.“

*Откъс от книгата на д-р Димитър Гошев „Просвещение и здраве“ със съставител д-р Емилия Гошева, издателство „Авангард принт“, 2019 г.