СТРАНИЦИ
Трифон Попов с последните му две награди

Наш студент с призово място на Международия студентски конгрес в Австрия

За пореден път Трифон Попов беше високо оценен на международно ниво. На престижния Международен студентски конгрес в Грац, Австрия, неговият доклад на тема „In vitro антираков ефект на композитни цитохром-минерални наночастици“, зае второ място в конкуренция с над 70
участници от Европа и Азия.

Той е студент в четвърти курс в Медицински университет – София и участва в два научни проекта като успешно популяризира получените резултати в Национални и Международни студентски научни конференции.

Това е поредната международна награда за Трифон Попов. Наскоро той получи Голямата награда (Grand Prix Final) на Международния студентски конгрес RSU ISC в Рига, Латвия, присъдена му от
Международно жури в конкуренция с победителите в 17 секции.

Освен с лично участие, Трифон печели първи места и в онлайн секциите на Международните студентски конгреси в Полтава (Украйна) и Бидгошч (Полша). На тези конференции Трифон представя резултатите, получени с негово участие от изследователска група с ръководители доц. Александър Живков от БАН и д-р Светлана Христова от катедра „Медицинска физика и биофизика“ на МУ – София. Екипът работи по два проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания: „Електрични свойства на S-протеина на SARS-CoV-2 вируса при точкови мутации и посттранслационни модификации при хипергликемия“ и „Повърхностно модифицирани наночастици като преносители на проапоптичен протеин и противораков химиотерапевтик за избирателно поглъщане и вътреклетъчно освобождаване в ракови клетки“.
Докладът, за който Трифон Попов получи награда на последната конференция, касае малък белтък (цитохром С), нормално функциониращ в митоходриите на човека и животните, който играе ключова роля в програмираната клетъчна смърт (апоптоза), с който увредените клетки се самоунищожават.