СТРАНИЦИ

НОВА УСПЕШНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ

Нашите колеги от Университетската болница „Света Екатерина“, неделима част от Медицински университет – София, извършиха поредната успешна трансплантация на сърце.

Под ръководството на проф. Генчо Начев, изпълнителен директор на болницата, мултидисциплинарният екип успя да замени изкуственото сърце на 31-годишния мъж, който в продължение на години е компенсирал тежката сърдечна недостатъчност.

Донор на пациента става 41-годишна жена с руптурирала мозъчна аневризма и настъпила мозъчна смърт. Не може да не се отбележи акуратната и своевременна работа на екипа на Военномедицинска академия подготвили донора за експлантация.

Съобщава се, че през последните няколко години, това е деветият пациент, при когото е извършена успешна сърдечна трансплантация след предварително имплантирано изкуствено сърце.

Академичната общност на Медицински университет – София поздравява екипа на Университетската болница „Света Екатерина“ за поредния голям успех на водещата кардио-хирургична болница в България.

Мечтите на студентите и качеството на медицинското образование са по-достижими и по-впечатляващи, когато се видят в клиничната практика.