СТРАНИЦИ

Нови дентални симулатори във Факултета по Дентална медицина

74 броя дентални симулатори за нуждите на учебния процес във Факултета по Дентална медицина бяха доставени в края на месец ноември. Основната им цел е да послужат за усъвършенстване на мануалните способности на студентите в реална клинична среда. Денталните симулатори ще се използват за практически клинични упражнения по протетична дентална медицина, консервативно зъболечение и детска дентална медицина.
Функционалните им възможности позволяват възпроизвеждане на естествените ставни движения и пресъздаване на разнообразни клинични случаи.
В условията на епидемичните ограничения и намален брой пациенти, новата придобивка ще подпомогне практическите занятия на студентите по дентална медицина в клиничните курсове на обучение.