СТРАНИЦИ
общежитие

Нови правила свързани с КОВИД-19 за обитателите на студентските общежития на МУ- София

Инструкция-предписание за обитаващите студентските общежития на МУ-СОФИЯ бе издадена днес от ректора проф. Виктор Златков.  В документа се напомня, че до 29.03.2020, а вероятно и допълнително до 13.04.2020 студентите ще провеждат обучението си дистанционно, което се въвежда поетапно. В тази връзка следва да спазват задължителни правила при обитаването на студентските общежития на МУ-София, като поддържане на висока лична хигиена, ограничаване максимално излизането и разходките извън сградата на общежитието, да не посещават други стаи и да не приемат външни лица или други обитатели на общежитието, да не участват в масови мероприятия, независимо от повода и други.

Останалите задължителни правила може да видите ТУК | EN

При неспазване на настоящите инструкции, нарежданията и препоръките на ръководството на общежитието, университета, държавните и здравните органи, и при откриване на вирусоносител или болен, съвсем реална е възможността от карантина на цяло общежитие!

 Всеки обитател на студентските общежития на МУ- София задължително ще трябва да се запознае с инструкцията, като писмено декларира, че я е получил и ще спазва задължителните предписания за противоепидемиологични мерки за предпазване от COVID-19.

Инструкцията- предписание може да изтеглите ТУК | EN