СТРАНИЦИ

Обществено представяне на проектите за сграда на МУ-София

Обществено представяне на класираните проекти от проведения открит конкурс с предмет „ Изработване на идеен архитектурен проект за изграждане на учебно-административна сграда на Медицински университет- София, ще се проведе на 14 февруари 2020 година.

Проектите ще бъдат показани  от 10 до 19 часа в изложбеното пространство на „Ларгото“ между Министерски съвет и Президентството.