СТРАНИЦИ

Общото събрание на МУ-София допълни състава на Академичния съвет

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 81 ал. 10 и ал. 11  от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от акад. проф. д-р Лъчезар  Трайков, дмн ректор на Медицински университет-София, бе свиквано заседание на Общото събрание на Медицински университет – София за гласуване и попълване на квотите в състава на АС.

След проведения таен избор на 16 септември 2020 г., четиримата хабилитирани членове, които допълват състава на на Академичен съвет на МУ-София са:

ПРОФ. Д-Р САВИНА  ХАДЖИДЕКОВА от квотата на Медицински факултет.

ДОЦ. Д-Р ЕЛКА РАДЕВА от квотата на Факултет по дентална медицина.

ДОЦ. Д-Р ТОДОР УЗУНОВ от квотата на Факултет по дентална медицина.

ДОЦ. БОРИСЛАВ ЦАНКОВ от квотата на Фармацевтичен факултет.