СТРАНИЦИ

Обявени са резултатите от първо класиране в Медицинския университет – София

Близо 1300 кандидати се явиха на изпитите по биология и химия. Издържалите успешно участват в разпределяне на местата от държавна поръчка в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Класирането по специалности може да видите ТУК

Записването на приетите на първо класиране студенти по специалности и категории следва да се извърши от 14.07.2021 г. до 14.00 ч. на 20.07.2021 г. както следва:

МЕДИЦИНА –  в Медицински факултет, ул. „Здраве“ № 2 СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 2, ст. 202, тел. 02/9520522

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – във Факултет по Дентална медицина, ул. „Г. Софийски“ №1, ет. 2, Студентска канцелария, тел. 02/9542909

ФАРМАЦИЯ – във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав“ №2, ет.2, Студентска канцелария, тел. 02/9803464

Незаписаните се в посочения срок губят правото си на студенти и не участват в следващите класирания.