СТРАНИЦИ
ученическа дъска с написани на нея оценки

Оценките от предварителните изпити са публикувани

Уважаеми кандидат – студенти, оценките от предварителните изпити по биология и химия, проведени съответно на 15.05.2021 и на 16.05.2021.,  са публикувани ТУК

В съответствие с член № 26  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет-София за учебната 2021/2022 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират писмените си работи от предварителните конкурсни изпити по биология и химия лично  /с документ за самоличност/.

Това може да направите на 28.05.2021г. от 9.00ч. до 13.00ч.,  в сградата на НЦОЗА – бул. ”Акад Иван Гешов” №15,  етаж  12,  зала 6   

ВАЖНО: Чл.27  Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.