СТРАНИЦИ
Планета с докторантска шапка и свитък заедно със сестовна касичка

От 1 юли докторантската стипендия става 1000 лева и субсидията за храноден и леглоден на студентите се вдига

Докторантската стипендии става 1000 лева от 1 юли. С приемането на актуализацията на държавния бюджет за 2022 година, народните представители взеха решение за увеличаване на докторантските стипендии.
Увеличаването на стипендиите стана възможно с актуализацията на бюджета със 7 млн. лева. Освен повишаването на стипендиите за докторанти, ще бъдат вдигнати и субсидиите за леглоден в студентските общежития и храноден в студентските столове към висшите училища.


Средствата за увеличение бяха поискани от Студентския съвет и  Националното представителство на студентските съвети в Република България. Парламентът прие тяхното предложение и промените вече са обнародвани в държавен вестник.


Процедурата ще завърши след като Министерството на образованието и науката изготви промени в Постановление №90/2000г. за докторантските стипендии и наредбата за студентските общежития и столове, за да може парите да отидат по предназначение, съгласно исканията на НПСС и решението на депутатите.


До март тази година докторантската стипендия бе в размер на 500 лева месечно, а от началото на април 2022 година беше вдигната на 750 лева отново след искане на НПСС. Към момента държавната субсидия за леглоден възлиза на 1,40 лв., а тази за храноден на 5,00 лв. за две хранения дневно.