СТРАНИЦИ

От 21 февруари до 31 март се въвеждат временни противоепидемични мерки в МУ-София

Със заповед на ректора на МУ-София се въвеждат временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в структурните звена на Медицински университет-София от 21.02.2022 г. до 31.03.2022 г. както следва:

Провеждането на присъствен учебен процес може да се осъществява при следните условия:

100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

  • ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
  • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
  • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение.
  • представят валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказващ преболедуване.        
  • Присъствено ползване на услугите на Централна медицинска библиотека (ЦМБ)  може да се осъществява при спазване на условията по т. 1.1 и т. 1.2. от настоящата заповед.

Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари,симпозиуми,тиймбилдинг, обучения, конкурси, изпити и други групови мероприятия с такъв характер, освен при осигуряване на условията описани в настоящата заповед.

Следва да се осигурява организация и контрол на броя на лицата в обектите и в помещенията, предоставящи административни услуги, като не се допуска повече от 1 човек на 8 кв. м.

Организация на работния процес в структурните звена в дистанционна форма там където е възможно, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала. При организацията на конкретната дейност се взема предвид възможността за приоритетно ползване на наличните платени годишни отпуски на преподавателите/служителите.

Цялата заповед може да видите ТУК