СТРАНИЦИ

От днес започва кандидатстването за стипендии на Фондация „ЕВРИКА“

За двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 3000 лв. годишно, в единадесет области, между които традиционно е „Медицина и биология“ на името на акад. Методи Попов.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именуването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии.

Кандидатите за именните стипендии трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА“ на адрес 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1 от 01. 09. 2022 г. до 15. 10. 2022 г. следните документи:

  • Формуляр по образец
  • Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и Формуляр по образец (може да се изтегли от сайта – www.evrika.org);
  • Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
  • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  • Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”       / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения ТУК