СТРАНИЦИ

ОТЛИЧИЯ ЗА ИЗТЪКНАТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

В навечерието на 24 май и 2 юни редица изтъкнати преподаватели на Медицински университет – София получиха значими отличия.

Най-напред, по предложение на АС на МУ-Варна,проф. д-р Генчо Кръстев Начев, ръководител на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и ангиология на МФ при МУ-София, председател на Българското дружество по кардиохирургия и национален консултант по кардиохирургия, и изпълнителен директор на университетската болница „Св. Екатерина“-София, беше удостоен с почетното звание “DoctorHonorisCausа на Варненския Медицински Университет за изключителни заслуги при създаването и развитието на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и ангиологияна МУ-Варна и Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

За 11-та поредна година Министерството на образованието и науката отличи учени с наградата „Питагор“, които имат съществен принос за развитието на българската наука. Най-много са отличените от Медицински университет, София- четирима учени, както следва

  – Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова – Григорова, ръководител на Катедрата по клинична имунология при Медицинския факултет на Медицинския университет – София, научният колектив с най-успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати.

За утвърдени учени в областта на здравето и медицинските науки:

         Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дългогодишен ръководител на Катедра по фармакология и токсикология, МФ, МУ-София

         Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, ръководител Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МФ, МУ-София.

  – Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, ръководител на Катедра по неврология на МФ, МУ-София, за най-успешен ръководител на международни проекти.

По традиция в Деня на Враца се провежда тържествена сесия на Общинския съвет, на която през 2019 г. със званието „Почетен гражданин“ беше отличена проф. Пенка Ангелова Маринова, дългогодишен директор на врачанския филиал на Медицински университет – София, заради приноса ѝ за утвърждаване на Враца като образователен и академичен център.

 ЧЕСТИТО НА ОТЛИЧЕНИТЕ!