СТРАНИЦИ

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ С ФАРМАКОИКОНОМИКА

От учебната 2019-2020 година стартира обучение по международна магистърска програма по „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“ с участието на препадаватели от 10 университети, от Фармацевтичен факултет и ФОЗ на МУ София.

За повече информация, кандидатстване и срокове за записване моля вижте приложената рекламна брошура от ТУК