СТРАНИЦИ

Първата организационна среща на Студентската мрежа „Въздух за здраве“

Студентски съвет на Медицински университет – София, Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ и Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ ви канят да се присъедините към съвместната им инициатива – четвъртото издание на студентския форум „Въздух за здраве“ и създаването на студентска мрежа.

Студентската мрежа е доброволно сдружение на студенти от всички факултети с интерес към замърсяването на въздуха като значим проблем на общественото здраве в нашата страна. Студентите от мрежата ще бъдат посланици на каузата за подобряване качеството на въздуха и ще работят за задълбочаване и разширяване на диалога за замърсяването на околната среда. Като бъдещи професионалисти в здравеопазването, те могат да бъдат участници със съществен принос в промоцията на здравето и профилактиката на болестите.

Първата организационна среща на Студентската мрежа „Въздух за здраве“ ще се състои на 17 май 2023 г. (сряда) от 15.30 ч. в зала №5 на Факултета по дентална медицина. В нея ще участват лекари от Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ и студенти-участници в предходни инициативи за опазване на въздуха.

Ако желаете да бъдете част от Студентска мрежа „Въздух за здраве“ и да се включите в нейната дейност, заповядайте на срещата и попълнете заявление за участие, което ще намерите ТУК