СТРАНИЦИ
снимка на Йорданка Филаретова

Патронен празник на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

Уважаеми колеги,

Ръководството на Медицински университет – София поднася своите най-искрени поздравления на всички преподаватели и студенти по случай патронния празник на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“!

Всяка година на този ден почитаме паметта на една забележителна жена. Ден на внимание, уважение и вдъхновение от дейността на великата благодетелка Йорданка Филаретова, посветила живота си в името на милосърдието, хуманизма и помощта към ближния. Повод да изразим своята признателност за огромния принос на „Госпожата“, както всички са я наричали почтително, за благото на цялото ни общество. Нека нейният пример да продължава да бъде пътеводна светлина за всички, посветили професионалния си път на здравните грижи – пример за силата на човечността и вярата в доброто.

Поздравяваме всички студенти и преподаватели, които се включват в разнообразните доброволчески инициативи на колежа, както и ръководството, което създава тази чудесна среда на единност и хуманност, в която се обучават и възпитават нашите студенти.

Бъдете здрави, удовлетворени и упорито следвайте своите етични принципи и висок морал!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!