СТРАНИЦИ

ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА ДНЕС МЕДИЦИНСКИУНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

По традиция, на Деня на здравния работник, академичната общност отчита своите успехи в научноизследователската и преподавателска дейност.

Официалната церемония се състоя в зала 2 на НДК, а събитието уважиха зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, почетният ректор на МУ-София акад. проф. д-р Владимир Овчаров, зам.-ректорите проф. Валентина Петкова и проф. д-р Тихомира Златанова, председателят на БЧК акад. Христо Григоров, д-р х.к., генералният директор наБЧК проф. д-р Красимир Гигов, председателят на БФС проф. Илко Гетов, кметът на Община Лом г-жа Пенка Пенкова и други официални лица.

След академичното слово на ректора проф. д-р Виктор Златков бяха връчени годишните награди за високи постижения в научноизследователската и преподавателска дейност.

Почетен знак “AESCULAPIUS” за принос за цялостното развитието на българската медицина бе присъден на проф.д-р ЦекомирВоденичаров дмн, Декан на Факултет по обществено здраве, Катедра по здравна политика и мениджмънт.
Награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности през изминалата 2018 година получиха:
В медико- клинична област на проф. д-р Добрин Свинаров, дмн- Катедра по клинична лаборатория, МФ;
В медико- биологична област на проф. д-р Николай Лазаров, дмн- Ръководител Катедра по анатомия , хистология и ембриология, МФ;
В медико- социалнаобластнапроф.д-р ЗлатицаПетрова, дмн – Катедра по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.
С почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация бяха удостоени:
Проф.д-р Владимир Тасев, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия, МФ.
Проф.д-р Георги Тодоров, дм – Катедрапохирургия, МФ
Проф. д-р Божидар Йорданов, дм – Катедра по протетична дентална медицина, ФДМ.
Проф. Константин Митов, дф – Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ.
Проф. д-р Веселин Борисов, дмн- Катедра по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.
Почетен знак„SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха:
Доц. д-р Красимир Янев, дм- Ръководител Катедра урология, МФ
Доц. д-р Маринчо Георгиев, дм – Катедра урология, МФ, Началник Клиника по урология УМБАЛ „Александровска“.

Медицински факултет също присъди своите традиционни годишни награди за значителни приноси в научноизследователската и преподавателската дейност.

Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки бе връчена на проф. д-р Огнян Георгиев, дм, КПВБ, Ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести.
С награда на името на проф. Парашкев Стоянов – хирургически науки – бе удостоен доц. д-р Светослав Тошев, дм – Катедра по хирургия.
Награда на името на акад. Димитър Ораховац – фундаментални науки получи проф. Анастасия Михайлова, дб – Катедра по клинична имунология.
Награда за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов бяха връчени на:
в областта на фундаменталните науки – на гл. ас. Тодор Богданов, дф – Катедра по медицинска физика и биофизика;
в областта на клиничните науки – на ас. д-р АннаДимитрова, дм – Катедра по алергология.
Студентска награда на името на проф.Асен Златаров тази година отиде при Мила Кайрякова, студентка по медицина VI курс;
Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на проф. Стоян Киркович бе връчена на проф. д-р Людмила Матева, дмн, Катедра по вътрешни болести.

Отличителните знаци на наградените от МФ връчиха ректора на МУ-София заедно със зам. деканите на МФ проф. д-р Силви Георгиев, проф. д-р Цветелина Танкова, проф. д-р Борислав Владимиров и доц. д-р Димитър Буланов.

След официалната церемония по награждаването Ректорът на МУ-София проф. Виктор Златков и кметът на Община Лом г-жа Пенка Пенкова откриха документална изложба „д-р Андрей Георгиев – Дарителят“, която се осъществи със съдействието на вестник Труд, журналиста Любомир Йорданов и подкрепата на община Лом.

Д-р Андрей Георгиев завеща на младите хора на България 5 милиона долара, от които над 1 млн. долара той дари на МУ-София. Щедрият жест на българина- емигрант е поклон към университета, в който той израстнал, като лекар и личност.

Поздравителни адреси по повод Патронния празник и Деня на здравния работник