СТРАНИЦИ

ПАТРОННИЯТ ПРАЗНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ЩЕ ЧЕСТВАМЕ НА 5 АПРИЛ

Тържествено честване на Патронният празник и празника на научноизследователската и преподавателска дейност в Медицински университет ще се проведе на 5 април от 11 часа в зала 2 на НДК (театър Азарян).

Със заповед на Ректора проф. д-р Виктор Златков денят –петък е обявен за неучебен за студентите и неприсъствен за преподавателите от всички звена на МУ-София.

Ще очакваме преподавателите, студентите и служителите, получили покани да уважат с присъствие тържествената церемония.

След тържеството ще бъде открита изложба „Д-р Андрей Георгиев – Дарителят“, която се осъществява със съдействието на вестник Труд и журналиста Любомир Йорданов.