СТРАНИЦИ
кандидат-студенти решават задачи

Пет жени и трима мъже се борят за едно място в МУ-София

1407 са кандидат-студентите в Медицинския университет – София. Тази година и в трите специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за едно място ще се конкурират пет момичета и три момчета.

В магистърските програми по държавна поръчка ще се обучават общо 309 студенти.
Най-старото висше медицинско училище в България ще приеме 179 бъдещи лекари по медицина, 91 лекари по дентална медицина и 120 магистър-фармацевти.

Изпитът по биология ще се проведе на 2 юли, а по химия на 3 юли. И двата изпита са с продължителност два астрономически часа. За първи път през тази година в крайния резултат ще се включи и оценката от ДЗИ по БЕЛ, както и утроените оценки от присъствения изпит по химия и биология. Максималният бал за прием е 42.00

В бакалавърските програми по държавна поръчка през академичната 2022-2023, ще се обучават 377 души, а за професионални бакалаври – 318. Приемането на документи за кандидатстване във Факултета по обществено здраве, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и Филиал Враца продължава.