СТРАНИЦИ

Покана за участие в конкурс за проектни предложения по компонент MAPS по Рамково споразумение между РБългария и Конфедерация Швейцария

Във връзка с научното сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария по Рамковото споразумение между двете държави, на 02.04.2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти).
Във връзка с конкурса, на 11.04.2024 г.  (четвъртък) от 15:00 ч. Швейцарската национална научна фондация организира уебинар за заинтересовани учени и организации от шестте страни-партньори, които участват в компонента MAPS: България, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния и Швейцария. Можете да се включите в уебинара от ТУК

На сайта на Швейцарската национална научна фондация (SNSF) – ТУК е публикувана официалната покана, заедно с цялата необходима информация за конкурса.

С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да използвате тази онлайн платформа

Министерството на образованието и науката предвижда да организира и информационен ден за конкурса MAPS, като за повече информация и при допълнителни въпроси, заинтересуваните могат да се обръщат към г-жа Зорница Георгиева – z_georgieva@mon.bg и г-жа Искра Йошовска – i.yoshovska@mon.bg.