СТРАНИЦИ

Покана за участие в конкурс за Световния ден на биоетиката 2021

Българската секция към Международната мрежа по биоетика в сътрудничество със Световната медицинска асоциация, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, канят всички студенти да вземат участие в честването на тазгодишния Световния Ден на биоетиката 2021 на тема: „Информирано съгласие“, което ще се проведе на 19 октомври 2021.  

Световният ден на биоетиката е глобално честване на всеобщата Декларация по биоетика и права на човека, приета на 19 октомври 2005 г. от Генералната асамблея на ЮНЕСКО. 

Студентите от всички специалности на Университета могат да участват с есе, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео в конкурс на тема: „Информирано съгласие“.

Писмено разработените есета трябва да бъдат изпратени до 30 септември 2021. 

Победителите в студентското състезание за есета, ще бъдат обявени на 19 октомври 2021

Артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео ( до 1 мин.) трябва да бъдат изпратени до 31 август 2021.

Постерна сесия ще се състои на 19 октомври 2021

Победителят в студентското състезание на постери и плакати ще бъде представен на комитета на Световния ден на биоетиката за участие в международно състезание.

Есета, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео се изпращат на следния адрес: bioethicsday@foz.mu-sofia.bg