СТРАНИЦИ
двете лога на световния ден на биоетиката и на ФОЗ

Покана за участие в конкурс за Световния ден на биоетиката 2022

Българската секция към Международната мрежа по биоетика в сътрудничество със Световната Медицинска Асоциация, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, канят всички студенти да вземат участие в честването на тазгодишния Световния Ден на Биоетиката 2022 на тема: „Социална отговорност и здраве“, което ще се проведе на 19 октомври 2022.
Световният Ден на Биоетиката е глобално честване на Всеобщата Декларация по Биоетика и Права на Човека, приета на 19 октомври 2005 г. от Генералната Асамблея на ЮНЕСКО.


Студентите от всички специалности на университета могат да участват с есе, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео в конкурс на тема: „Социална отговорност и здраве“.

Конкурсът на писмено разработените есета ще се проведе до 23 септември 2022г..
Награди на победителите в Студентското състезание на есета ще бъдат раздадени на: 19 октомври 2022г..

Изпращане на артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео (до 1 мин.): до 29 август 2022г..
Постерна сесия: 19 октомври 2022г.

Победителят в Студентското състезание на постери, плакати и др. ще бъде представен на Комитета на Световния Ден на Биоетиката за участие в Международно състезание.

Есета, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео се изпращат на следния адрес: bioethicsday@foz.mu-sofia.bg

Очакваме ви!