СТРАНИЦИ
двете лога на световния ден на биоетиката и на ФОЗ

Покана за участие в конкурс за Световния ден на биоетиката 2023

Българската секция към Международната мрежа по биоетика в сътрудничество със Световната Медицинска Асоциация, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, канят всички студенти да вземат участие в честването на тазгодишния Световен Ден на Биоетиката 2023 на тема: „Защита на бъдещите поколения“, което ще се проведе на 19 октомври 2023.  

Световният Ден на Биоетиката е глобално честване на Всеобщата декларация по биоетика и права на човека, приета на 19 октомври 2005 г. от Генералната Асамблея на ЮНЕСКО. 

Студентите от всички специалности на университета могат да участват с есе, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео в конкурс на тема: „Защита на бъдещите поколения“.

Срокът за изпращане на писмено разработените есета е до 27 септември 2023г.. 

Срокът за изпращане на артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео (до 1 мин.) е до 29 август 2023г.. 

Победителят в Студентското състезание на постери и плакати ще бъде представен на Комитета на Световния Ден на Биоетиката за участие в международно състезание.

Постерна сесия: 19 октомври 2023г.

Победителите в двете категории на Конкурса ще бъдат отличени с парични награди и сертификати, а всички участници ще получат сертификат за активно участие. Наградите и сертификатите, ще бъдат връчени на 19.10.2023г..

Ако има изпратени материали след 29.08.2023г., то те няма да участват в международното състезание, а само в състезанието на Университета, като срокът за него е 27.09.2023г.!

Есета, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео се изпращат на следния адрес: bioethicsday@foz.mu-sofia.bg
* Моля, преди да подготвите материал за участие, прочетете в Ръководството по Биоетика за принципа „Защита на бъдещите поколения“ ТУК