СТРАНИЦИ

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Международната акредитирана организация Transpacific Certifications Limited издаде нов СЕРТИФИКАТ, който удостоверява, че внедрената и поддържана Система за Управление на Качеството в Медицински Университет – София е в съответствие е най-известния и наложилия се с годините международен стандарт ISO 9001:2015.

През октомври 2018 г. се проведе надзорен одит, който потвърди високото качество на преподаване, постиженията в лечебната работа и международно признатите изследователски резултати на МУ-София.