СТРАНИЦИ

ПОСТИЖЕНИЯ, КОИТО НИ КАРАТ ДА БЪДЕМ ГОРДИ

Проф. д-р Генчо Начев и неговия екип, отново за пръв път в България извърши високорискова операция на рядко и тежко усложнение – много голяма аневризма на ствола на лявата коронарна артерия. Съобщава се, че в световната литература са описани по-малко от 50 случая, при които в условията на спиране дейността на сърцето и екстракорпорално кръвообращение е извършено изолиране на аневризмата чрез прошиване и поставяне на три байпаса с използване на вътрешните гръдни артерии.

Този успех се съчетава с голяма по обем научна и учебна ангажираност на преподавателите от Университетската болница „Света Екатерина“, част от Медицински университет – София. Бъдещото сътрудничество между двете институции е свързано с предстоящото изграждане на симулационен център с цел подобряване подготовката на кадри в тази високоспециализирана област.