СТРАНИЦИ

Поздравително слово на ректора акад. Трайков по случай празника на МУ-София и МФ

Уважаеми колеги,

Вече 104 години България има огромен повод за национална гордост, Медицинската наука в България има сигурно пристанище, а желаещите да лекуват хората имат пътеводна светлина за своето развитие.

104 години от създаването на Медицинския факултет в София, който по-късно става основата на целия Медицински университет. Повече от един век висше образование и научно развитие в областта на медицината и здравеопазването.

104 випуска са минали през нашите учебни зали през годините, завършили са, станали са уважавани медици и, на свой ред, са допринесли за развитието на науката у нас – на университетско, на национално и на международно ниво.

Безброй са имената, оставили следа в историята на нашия университет, като за всички тях важат неизменните качества, заложени в Хипократовата клетва – огромно познание, етичност и силна отдаденост на професията.

Гордеем се, че сме техни наследници и можем да черпим мъдрост и насоки от пътя им, осеян с предизвикателствата на времето и на растежа. Те са се справяли, за да изградят и да оставят след себе си едно научно и образователно заведение от най-висок ранг, с голям престиж и с голям мащаб. Нашата задача е да запазим постигнатото, но и да инвестираме от собствените си усилия, така че да достигнем още по-високи върхове.

През времето, в което аз съм ректор, мога да твърдя, че се работи ефективно и мотивирано в тази посока, макар и във време на пандемия и ограничения пред присъственото общуване, екипната дейност и пътуванията.

Подкрепяме научното развитие на нашите колеги от академичната общност, подкрепяме и привличането на нови, млади хора в преподавателския състав. Това е един от основните ни приоритети и през тази година пролича в много дейности.

На база на индикаторите на МУ-София в научната сфера спечелихме статут на Изследователски университет – един от само 7 в страната. Даваме финансова подкрепа за задължителните публикации в реферирани издания на докторанти и на асистенти в конкурс за главен асистент. Онзи ден на Академичен съвет бе одобрено решението и в Колективния трудов договор, подписан вчера, е включено изплащането на ДМС за научна активност.

Интензивното развитие на академичния състав е видно от цифрите на заетите академични длъжности и придобити образователни и научни степени за изминалата 2020-та година:

имаме общо 12 нови професори, 20 доценти, 5 доктори на науките, 77 доктори и 117 нови асистенти.

По факултети те са разпределени както следва:

Медицински факултет: 44 са придобили образователна и научна степен „доктор“, двама са придобили научна степен „доктор на науките“. Назначени са 92 асистенти, 11 доценти и 7 професори.

Факултет по дентална медицина: 7 са придобили образователна и научна степен „доктор“, 1 е придобил научна степен „доктор на науките“. Назначени са 13 асистенти, 3 доценти и 1 професор.

Фармацевтичен факултет: 6 са придобили образователна и научна степен „доктор“, 2-ма са придобили научна степен „доктор на науките“. Назначени са 1 доцент и 2 професори.

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“: 20 са придобили образователна и научна степен „доктор“. Назначени са 12 асистенти, 5 доценти и 2 професори.

Венец на научното израстване на академичните кадри на МУ-София тази година беше и изборът на двама нови академици към БАН, които са наши колеги – акад. Чавдар Славов и акад. Драга Тончева. Проф. д-р Цветалина Танкова стана член-кореспондент, а проф. д-р Николай Габровски – член-кореспондент в новата категория – до 50 години.
Всички те преминаха изключително тежка селекция и представяния, и напълно заслужено ги поздравявам от името на всички нас с новите академични титли!

Скъпи колеги,
в този тържествен ден, нека си пожелаем академичният дух да не ни напуска, а стремежът ни да предадем знанието и опита си на младите да не угасва никога.

Честит празник, бъдете здрави!