СТРАНИЦИ

Поздравление от ректора на МУ-София по случай 24 май

Уважаеми колеги,
Скъпи студенти,

Днешният празник ни напомня всеки път силата на познанието, която носи светлина за духа и свобода за личността. Невежеството е най-добрата среда за развитието на страха и предразсъдъците, на омразата и на разделението. Познанието ни дава правото на избор, то ни вдъхва надежда в дни на униние и апатия, то ни вдъхновява. Всички ние имаме възможността и отговорността да развиваме своя творчески и познавателен потенциал, стъпили на здравата основа на нашето богато историческо наследство, което е в сърцевината на европейската и културна съкровищница, за да дадем своя личен принос към образованието и науката, така необходими за благоденствието на човешката общност.

„Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!“

Честит ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Светъл празник!

акад. Лъчезар Трайков

ректор на Медицински университет – София