СТРАНИЦИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА МК „Й. ФИЛАРЕТОВА“- 19 МАРТ

Уважаема проф. Савова,

Уважаеми колеги,

Уважаеми студенти,

От свое име и от името на цялата академична общност на Медицински университет-София, бих искал да Ви поздравя с патронния празник на Медицински колеж – 19 март.

Паметта на Йорданка Филаретова е свята, защото тази велика жена носи ценностите, които са в основата на образованието по здравни грижи – благодеятелството и състраданието към хората. Показателно за нейния мироглед е името на благодетелното дружество, учредено от нея – „Всех скорбящих радост”.

Не е ли това именно основното в здравеопазването – да носиш радост и утеха на страдащите? Вярвам, че именно това са ценностите, залегнали в преподаването в Медицинския колеж. Това се вижда и от множеството благотворителни инициативи, в които преподаватели и студенти участват всяка година. 

Не мога да опиша колко съм горд и радостен от факта, че университетът има звено, в което толкова активно се работи в посока развитие на човечността и общественото съзнание на студентите. Защото именно ние, преподавателите, сме длъжни да възпитаме този мироглед у младите специалисти по здравни грижи.  За да не забравят те завета, оставен ни от „Госпожата“, както са наричали Йорданка Филаретова с уважение.

А и защото в тревожните времена, в които живеем, особено с оглед случващото се в последните седмици, обществото ни категорично има и ще има все по-силна нужда от благородство, от грижовност, от състрадателност.

Поздравявам студентите, които се включват в разнообразните доброволчески инициативи на колежа, поздравявам преподавателите, които ги вдъхновяват, координират и също се включват активно, както и ръководството, което създава тази чудесна среда на единност и хуманност, в която да бъдат възпитавани нашите студенти.  

Благодаря на всички в колежа – и преподаватели, и студенти –  за мотивацията им да изберат и да се развиват професионално в това благородно поле на науката. Пожелавам на всички успехи в работата и обучението, и безброй доволни и благодарни пациенти!  

Честит празник на всички, свързани с Медицински колеж „Йорданка Филаретова“!

Акад. Л.Трайков, дмн
Ректор на МУ-София