СТРАНИЦИ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО СИМУЛАЦИОННА МЕДИЦИНА

Катедрата по Анестезиология и Интензивно лечение и Медицински факултет при Медицинския университет – София организират

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО СИМУЛАЦИОННА МЕДИЦИНА в периода 28-30 септември 2018 г.

Курсът ще се проведе на 28 Септември 2018 г. в аудиторията на УМБАЛ „Света Екатерина“ и на 29 и 30 септември 2018 г. в аудиторията на СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София, ул. „Здраве“ No 2.

Курсът е фокусиран върху обучителни виртуални симулатори, предназначени за Интензивни грижи и реанимация, Спешна медицина, Лапароскопска хирургия, Гастроентерология и Белодробни болести, Акушерство и гинекология, Неонатология, Образна диагностика, мултидисциплинарна диагностика и др.

ΠΡΟΓΡΑΜΑ

на ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО СИМУЛАЦИОННА МЕДИЦИНА

28 – 30 септември 2018 г.

28 септември Аудитория на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, София, бул. Пенчо Славейков 52 А Обучение за работа със симулатори за ендоваскуларни, кардиологчни, невроваскуларни процедури, симулатор за мултидисциплинарна ултразвукова диагностика. 14-00 – 14:10 Официално откриване – приветствие на Проф. Д-р Силви Георгиев Дм, Началник на Клиника по АИЛ, Ръководител на Катедра по АИЛ и Зам. Декан на Медицински факултет – София – чуждестранни студенти

14:10 – 15:00  Значение и роля на симулацията в медицината – Ilan Shachaт – Marketing Director, Значение и роля на си Simbionx – http://sdsystems.com/

15:00 – 16:00 Практическа сесия- обучение върху Ендоваскуларни и Ендоскопски компютризирани симулатори, включваща: Ендоваскуларен симулатор с кардиологични, ендоваскуларни и невроваскуларни модули;

 16:00 – 16:15 Кафе пауза

16:15 – 18:00 Ултразвуков симулатор с ехокардиографски и мултидисциплинарни диагностични модули

18:00-18:30 Дискусия

29 септември – Аудитория на СБАЛАГ Майчин дом ЕАД, ул. Здраве No 2 Обучение върху високореалистични физиологични модели на пациенти за интензивни грижи, Горен и долен гастроинтестинални ендоскопски диагностични и терапевтични процедури, бронхоскопски, мултидисциплинарни лапароскопски и трансуретрлни резектоскопски процедури, Спешна медицина, спешна ехография и Гръбначен симулатор за управление на болката

09:00-09:30 Високо реалистични физиологични модели за симулация в медицината – презентация от Dale Giedd -Gaйтard — http://www.gaйтard.com/

9:30 – 10:00 „Иновационни технологии в цялостната организация на симулационни центрове“: Dr.med Lukas Drabauer, MBA

Consulting & Training Alpha Medical concepts – http://www.amc-online.at/

10:00 – 12:30  Практическа сесия за обучение върху физиологичен модел за интензивни грижи; Лапароскопски симулатор с хирургичен, гръден и урологични модули; паралелно Горен и долен Гастроинтестинален – ендоскопски модули; Бронхоскопски модули

12:30-13:00  Свободно време за обяд

13:30 – 13:45  Спешна Ехографска диагностика – Ing. Massimo Giannеѕѕi, PhD Chief Operating Officer at Accurate Srl – Accurate – http://www.accuratesolutions.it/

13:45 – 15:00  Практическа сесия върху физиологичен модел за интензивно лечение и модули за спешна ехография;

15:00 – 16:00 Практическо обучение върху виртуален гръбначен симулатор за болков мениджмънт

16:00 – 16:15  Кафе пауза

16:15 – 17:45  Дигитална обучителна платформа с клинични сценарии в спешната медицина – презентация от Silverio de Sousa Mendes-Chief Business Officer “Take the wind” https://www.tаkеthewind.com/

17:45-18:00 Дискусия

30 септември  Аудитория на СБАЛАГ Майчин дом ЕАД, ул. здраве No 2 АГ обучителни сесии и Неонатология: изследване на женски тазови органи, симулации на физиологичен модел на гинекологичен пациент, симулации на нормално и усложнено раждане на родилка, фетална ултразвукова диагностика, симулации на роботичен симулатор, хистероскопски симулатор, ин-витро процедури, неонатологичен, интензивен, високореалистичен, физиологичен модел на новороден пациент

9:00 – 12:30  Сесия Акушерство и гинекология,

Първа част, включваща:

Обучение върху виртуален, компютризиран симулатор за изследване и анатомично разпознаване на женски тазови органи; Обучение върху физиологичен модел на гинекологичен пациент; Обучение върху физиологичен модел на родилка, нормално и усложнено раждане, с модул за фетална ултразвукова диагностика; Обучение върху виртуален, компютризиран симулатор за ултразвукова гинекологична диагностика и диагностика в първи и втори триместър на бременността; у обучение върху виртуален, компютризиран роботичен симулатор; Обучение върху физиологичен модел на родилка

12:30 – 13:30  Свободно време за обяд

13:30 – 15:00 Сесия Акушерство и гинекология,

Втора част, включваща:

Обучение върху хистероскопски виртуален, компютризиран симулатор; и обучение върху физиологичен модел за ин-витро процедури

15:00 – 16:30 Неонатологична сесия- обучение върху физиологичен модел на Новородено бебе

16:30 Дискусия и закриване на курса

*Официални езици на мероприятието Английски и Български

За контакти: e_mail: kail_medfac@abv.bg; Тел.: 02 9230-570