СТРАНИЦИ

Прекратява се присъствената форма на обучение в МУ-София

Преустановяват се присъствените учебни занятия в Медицински университет- София, в съответствие със заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Съгласно решенията на ръководствата на съответните факултети, ще се въведат поетапно различни форми на дистанционно обучение, считано от 16 до 29 март 2020 година.

Допълнителни мерки и решения за организацията на учебния процес очаквайте в следващите работни дни.