СТРАНИЦИ
проф. Шекеджийски

Президентът удостои „бащата на беналгина“ – проф. Шекерджийски с орден “Стара планина“

Проф. Рахамин Шекерджийски бе удостоен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ първа степен за заслуги за развитието на науката и практиката в областта на фармацията в България.
Проф. Шекерджийски е дългогодишен професор в Медицинския университет – София, доктор на фармацевтичните науки, Декан на Фармацевтичен факултет. Той е и заместник-председател на Българската асоциация за фармацевтични технологии, изтъкнат учен в областта на фармацията с над 66 години трудов стаж. Роден е в Дупница през 1934 година. Той е дарител на училища, детски градини в Дупница, както и на футболния клуб в града.

Неговият принос за фармацията включва близо 80 разработки на лекарствени продукти, като 30 от тях са успешно внедрени и добре познати в практиката, сред които и беналгина – хапчето против болка.

Завършва фармация във Висшия медицински институт в София през 1956 г. и химия в Софийския университет през 1968 г. Целият му професионален път като преподавател и учен преминава във Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София (1969-2004). Основава и ръководи катедра по „Промишлена фармация“ (1986-2002).

Професор Шекерджийски дарява родната си къща в Дупница на общината с желанието да бъде обявена за Музей на фармацията в Дупница и да се използва за научни цели от ученици, учени и специалисти в областта на фармацията.